Home » Bệnh xương khớp khác » Gout » Acid uric: Chỉ số cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh gút

Acid uric: Chỉ số cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh gút

Acid uric: Chỉ số cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh gút

Benhtuoigia.com - Chỉ số acid uric phải là một con số định lượng chính xác, cụ thể; chứ không phải là một kết quả định tính như cao, bình thường, hay thấp. Bởi vì mỗi mức chỉ số acid uric mô tả tình trạng bệnh của bệnh nhân gút đang ở mức độ nguy hiểm nào.

Ghi rõ nguồn http://benhtuoigia.com khi đăng tải lại bài viết này Link bài viết: Acid uric: Chỉ số cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh gút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>